YOUIND

Mladi v industrijskih regijah – Krepitev institucionalnih zmogljivosti za preprečevanje izseljevanja mladih iz industrijskih mest

Projekt YOUIND obravnava problem izseljevanja mladih iz perifernih industrijskih mest in regij z vidika industrijske kulture. Za območje programa SI-AT je značilno relativno veliko število industrijskih podjetij, ki so pogosto locirana v malih in srednje velikih industrijskih mestih. Ti kraji se soočajo z novimi izzivi, saj sodobni trendi (npr. industrija 4.0) zahtevajo vse bolj kvalificirano delovno silo. Te zaposlene je težko najti, saj zlasti mladi teh regij ne vidijo kot privlačne, zato odhajajo in se le redko vračajo. Tovrstna dinamika ne ogroža le prihodnjega razvoja industrije, temveč tudi širši družbeno-gospodarski razvoj celih regij v programskem območju.

Partnerji projekta YOUIND se bodo s tem pogosto prezrtim problemom spopadali tako, da bodo združili akademsko in lokalno znanje. Obe partnerski regiji, Idrija in Steirische Eisenstrasse, imata bogato industrijsko dediščino in sedanjost, saj se obe mesti ponašata z vpisom na seznam svetovne dediščine UNESCO in globalno konkurenčnimi podjetji kot npr. Kolektor in Voestalpine. Projekt si bo prizadeval uporabiti to specifično industrijsko kulturo kraja kot potencial za krepitev institucionalnih zmogljivosti, s čimer bo naslavljal izseljevanja mladih in jih približal njihovi regiji. Projekt YOUIND bo zviševal ozaveščenost o zastavljeni problematiki, tako da bo:

  • spodbujal čezmejno izmenjavo znanj med deležniki in razvijal dolgoročna regionalna omrežja, ki vključujejo mlade, podjetja in institucije,
  • razvijal skupne pilotne akcije na področju mladine in industrijske kulture,
  • oblikoval dolgoročna regionalna akcijska načrta in čezmejno razvojno strategijo.

Cilj projekta je spodbujati družbene inovacije in izboljšati institucionalne zmogljivosti s pilotnimi akcijami in dolgoročnim akcijskim načrtovanjem. Partnerstvo bo rezultate projekta preneslo tudi v čezmejna politična priporočila, s čimer se bo znanje razširilo na celotno programsko območje.

Prednostna os 3

Prednostna naložba 11b
SC 2: Izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani znotraj čezmejne regije

Trajanje projekta

1. april 2020 – 31. marec 2022

vezana ESRR sredstva

242.254,25 EUR

projektni partnerji

Karl-Franzens-Universität Graz (Lead Partner)

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Verein Steirische Eisenstrasse

Občina Idrija