URBAN DIVERSITY

Urbana divrziteta / Urbane Diversität

Projekt bo s pomočjo povezovanja med migrantskimi podjetniki in njihovimi družinami iz Ljubljane in Gradca pripomogel k spodbujanju in promociji raznolikosti v obeh mestih preko kreativnosti. Kreativnost se čedalje bolj razume kot nov pogon za rast v vseh vrstah industrij. Raznolikost je bila razpoznana kot eden pomembnih faktorjev ekonomske rasti, odprtost do priseljevanja pa je bila s strani mnogih držav razpoznana kot temelj inovacij in ustvarjanja družbene in ekonomske vrednosti. Kot kaže statistika EU in ZDA so namreč migrantski podjetniki bolj podjetni, iznajdljivi ter pripravljeni na tveganje kot domači podjetniki. So torej bolj kreativni, saj morajo uspeti v družbah, ki jim večkrat zaradi različnih vzrokov niso naklonjene.
Tako v Gradcu kot v Ljubljani delujejo in ustvarjajo migrantski podjetniki, ki tam s svojimi družinami večinoma tudi živijo. Mesti sicer imatanekatere programe vzpodbujanja in pomoči, vendar pa sta razvili tudi določene ovire, ki migrantske podjetnike ovirajo tako pri njihovi kreativnosti kot tudi pri vključevanju v družbo pri delu in v vsakdanjem življenju. Te ovire so prisotne na številnih nivojih in jih je razmeroma težko odkriti in odstraniti, predstavljajo pa veliko težavo ne le za migrantske podjetnike ampak tudi za družbo gostiteljico, ki zaradi tega hromi njihov potencial in s tem tudi svoj ekonomski ter družbeni razvoj. Cilj projekta je razviti potencial in kreativnost migrantskih podjetnikov in njihovih družin preko povezovanja med obemi mesti in sodelovanja z namenom odstranjevanja družbenih ovir s pomočjo dobrih praks, ki na tem področju v drugih mestih že obstajajo. S tem se bo spodbudilo kreativnost, inovacije ter promoviralo raznolikost, kar pomembno pripomore k večji družbeni kohezivnosti v obeh mest in v regiji.
Model povezovanja bo primeren tudi za vključevanje beguncev v družbo, saj je integracija preko dela in samozaposlovanja učinkovito orodje za njihovo uspešnost in opolnomočenje.

Prednostna os 3

Prednostna naložba 11b
SC 1: Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne kohezije

Trajanje projekta

1. maj 2017 – 30. april 2020

vezana ESRR sredstva

713.944,41 EUR

projektni partnerji

Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (vodilni partner)

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung der Stadt Graz

Land Steiermark, Abteilung 10