Start-up AA

Razvoj čezmejnega Start:up Alpe-Adria start-up ekosistema

Start-up podjetja bistveno hitreje rastejo, se razvijajo in ustvarjajo delovna mesta v okviru dinamičnih start-up ekosistemov. V zadnjih letih se je “bitka za talente” na globalni ravni še intenzivirala ter pospešila odhod slednjih v atraktivnejše start-up ekosisteme, kot so Silicijeva dolina, Boston, Berlin ali London. Pri tem niso prizadeta samo manjša ruralna mesta temveč tudi večja središča v čezmejni regiji. Ključen izziv čezmejne regije je, kako okrepiti sodelovanje ter dvigniti kakovost storitev ključnih deležnikov čezmejnega start-up ekosistema. Glavni cilj projekta je dvig kakovosti, obsega storitev in resursov za podjetne talente in start-up podjetja. Navedeni cilj bo dosežen s vzpostavitvijo čezmejne – globalno prepoznavne startup destinacije, katero bodo tvorili lokalni Start:up HUBi in deležniki startup ekosistema, združeni v “Resource cointeiner”. Navedeni bodo svoje storitve nudili na lokalni, nacionalni in čezmejni ravni. S pomočjo projekta bomo izgradili in implementirali skupni model (zagon, rast podjetij) za podporo podjetniških talentov in startupov. Z aktivnostmi bomo razvili regijo, ki bo privlačna za talente in bo le-tem omogočila razvoj lastnih inovativnih poslovnih modelov. Cilj je razviti Alpe-Adria destinacijo, ki bo ob talentih in startupih, privlačna tudi za domače in mednarodne deležnike startup ekosistema. Projektni partnerji in zainteresirani deležniki so že v preteklosti spoznali, da je izgradnja mednarodno konkurenčnega startup ekosistema možna le v okviru čezmejnega konteksta oz. sodelovanja. Razvoj vključuje tudi sodelovanje različnih deležnikov, ki so si med seboj tudi konkurenčni (Tehnološki parki, inkubatorji, mesta, regije), kar projektu daje vidik kompleksnosti in zahtevnost ter pri izvedbi zahteva visoko stopnjo inovativnosti. Projektne aktivnosti bodo izvedene s pomočjo najsodobnejših vitkih metodologij.

Prednostna os 1

Prednostna naložba 1b
SC 2: Širitev baze inovativnih podjetij v programskem območju

Trajanje projekta

1. april 2017 – 31. marec 2020

vezana ESRR sredstva

1.004.460,46 EUR

projektni partnerji

IRP, zavod (vodilni partner)

Lakeside Science & Technology Park GmbH

Tehnološki park Ljubljana, d.o.o.

Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds