SMART Tourist

SMART Tourist

Namen projekta je, da se regijo kulturno-turistično predstavi in pozicionira, s težiščem na literaturi in da se razvije prepoznaven in edinstven turistični produkt. Bazo vsebinam daje geološka raznolikost Karavank, ki je številne literate navdihovala pri pisanju o krajinski raznolikosti, obmejni regiji, zgodovini in kulturi, ki je zaznamovala ijn navdihovala prebivalstvo. V regiji so se rodili in živeli tudi mednarodno poznani literati kot so Prešeren, Finžgar, Handke, Lipuš, Haderlap. Njihova dela so obogatila in zaznamovala ta prostor. Še več, predvsem literarna dediščina in prek meja regije priznani avtorji so pomembna konkurenčna prednost karavanške regije, kar pa je premalo poznano in upoštevano. S projektom bomo ubrali nove poti pri razvoju in umestitvi te regije, kot kulturno-literarne turistične regija, ki bo povezovala tradicijo in sodobnost (z uporabo digitalnih orodij). Literatura bo postala predmet pohodov in turističnih paketov. S tem bodo literatura in ozadje njihovega nastanka, pa tudi pokrajinske in kulturne posebnosti, dostopne v edinstvenem okolju ter pokazana tudi edinstvenost pokrajine. Digitalna orodja, uporabljiena na mobilnih napravah, bodo to v celoti omogočala in služila kot samostojni elektronski vodič. V delovnem paketu »Literatura zaznamuje« bomo ustvarili vsebine in le-te tudi digitalizirali (informacije o regiji, intervjuji z avtorji, fotoarhiv, knjige). V »Literatura gani« se bomo osredotočili na približevanje literarnih del ljudem, v povezavi s pokrajino in jih naredili širše dostopne. Pripravile in razvili se bodo literarne tematske poti in turistični paketi. Uporabile se bodo inovativne tehnološke rešitve. »Literatura razširja« ima za vsebino publiciranje zbranih informacij v digitalnem in tiskanem formatu (knjige in časopisne priloge, digitalne informacije). Trajnost bo zagotovljena s strateškim vključevanjem turističnih agencij, ki bodo to ponudbo prevzele v svojo ponudbo.

Prednostna os 2

Prednostna naložba 6c
SC 1: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine

Trajanje projekta

1. julij 2018 – 30. junij 2021

vezana ESRR sredstva

832.767,07 EUR

projektni partnerji

GORENJSKI GLAS, d.o.o., Kranj (vodilni partner)

Mohorjeva družba v Celovcu / Hermagoras Verein in Klagenfurt

xamoom GmbH