Ri(ver)-Charge

Vplivi površinskih tokov iz zahodnega štajersko-slovenskega Robnega hribovja na kakovost površinskih voda in podtalnice

Prednostna os 2

Prednostna naložba 6f
SC 1: Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov

Trajanje projekta

1. november 2020 – 31. oktober 2021

vezana ESRR sredstva

0 EUR

projektni partnerji

Amt der Steiermärkischen Landesregierung Abteilung 14 –
Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit (vodilni partner)

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Institut für Erdwissenschaften, Universität Graz