RETINA

Odpiranje raziskovalnih laboratorijev za inovativne industrijske aplikacije

Programsko območje se trenutno spopada z visoko fragmentacijo kapacitet za razvoj in inovacije (R&I). Večina podjetij iz perifernih območij ima posledično slab dostop do R&I infrastrukture, niso inovativna in so omejena v rasti dodane vrednosti. To posebej velja za področje inženirstva naprednih materialov za industrijske aplikacije. Čeprav je potencialni trg za proizvode, ki temeljijo na funkcionalnih materialih, izjemno raznolik (shranjevanje energije, elektronika, farmacija, letalska industrija, itd.), podjetja na perifernih območjih ne morejo učinkovito izrabiti prednosti razpoložljive R&I infrastrukture za razvoj novih proizvodov.
RETINA se bo soočila s temi izzivi z izgradnjo mreže že uveljavljenih laboratorijev z izkušnjami na področju znanosti o materialih in omogočila raziskovalnim centrom ter malimi, srednjim in velikimi podjetjem dostop do raziskovalne mreže preko ”enotne vstopne točke”. To bo povečalo možnosti za doseganje kritične mase R&I opreme v programskem območju, spodbudilo podjetja v investicije v R&I in posledično pripomoglo k povečanju konkurenčnosti manj razvitih regij.
Glavni rezultati projekta bodo informativni dogodki, obiski laboratorijev, Pilotne Akcije izpeljane skupaj z industrijo in raziskovalnimi centri in povratne informacije javnim organom. Z namenom, da bi kar se da povečali učinek projekta, bodo omenjene aktivnosti ciljale na različne skupine (znanstvene partnerje, posredovalce znanja, industrijo in odločevalce).
Visoka fragmentacija R&I infrastrukture na področju znanosti o materialih preprečuje doseganje projektnih ciljev na regijski in nacionalni ravni, zato je čezmejna pobuda bistvena za uspešno izvajanje predlaganega projekta. Medregijska mreža, ki bo nudila dostop do raziskovalne opreme preko ”enotne vstopne točke” je bistvena lastnost projekta, ki ga razlikuje od ostalih iniciativ, ki so osredotočene predvsem na lokalno okolje.

Prednostna os 1

Prednostna naložba 1b
SC 1: Krepitev R&I na tehnoloških in gospodarskih področjih s čezmejnim sodelovanjem med relevantnimi deležniki

Trajanje projekta

1. junij 2017 – 31. maj 2020

vezana ESRR sredstva

1.500.257,65 EUR

projektni partnerji

Univerza v Novi Gorici (vodilni partner)

Kemijski inštitut

Primorski tehnološki park d.o.o.

Technische Universtät Graz

Polymer Competence Center Leoben GmbH

Montanuniversitat Leoben

CTR Carinthian Tech Research AG