REHA 2030

Postklinična rehabilitacija pacientov po kapi na podeželju leta 2030 – telerehabilitacija kot uporabnikom primerna storitev

Poglavitni dosežek projekta REHA 2030 je model storitev, primeren za paciente po kapi pri postklinični rehabilitaciji na domu in razvoj potrebne tehnološke platforme (REHA robot, internetna platforma). Posebna pozornost bo posvečena vidiku trajnosti: za širjenje projekta bomo pripravili ustrezne projektne strukture, med drugim bomo ustanovili REHA International Alliance.
Skupini izziv na programskem območju so trenutne demografske spremembe, ki imajo za posledico pomanjkanje možnosti za postklinično rehabilitacijsko oskrbo pacientov po kapi tako na slovenski kot tudi na avstrijski strani meje. Trenutne ponudbe so predvsem na podeželju nezadostne.
Poglavitni cij projekta izpolnjuje zahtevo po povečanju R&I s težiščem na tehničnih in gospodarskih področjih s čezmejnim sodelovanjem relevantnih akterjev, še posebej na področju telerehabilitacije.
Koristi od projekta bojo imeli: univerze, podjetja, MSP, javnost in ostali. Pri tem so mišljene še posebej naslednje skupine: pacienti po kapi, klinično osebje, terapevti, gospodarstveniki, raziskovalci in študentje. Poleg tega bojo aktivno vključene peer skupine: zavarovalnice, upravljalci podatkovnih sistemov ter ostale R&D skupine na programskem območju in drugod.
Projekt REHA 2030 se ukvarja z inovativnim modelom telerehabilitacijskih storitev in pri tem združuje (a) tehnološko znanstveno znanje (2) metodološko znanje (c) mreže sodelujočih partnerjev na obeh straneh meje.
Najpomembnejši razlogi za nujnost čezmejnega sodelovanja so: potrebna mešanica znanja in sposobnosti, potrebna binacionalnost in povečane možnosti na trgu.

Prednostna os 1

Prednostna naložba 1b
SC 1: Krepitev R&I na tehnoloških in gospodarskih področjih s čezmejnim sodelovanjem med relevantnimi deležniki

Trajanje projekta

1. januar 2019 – 31. december 2021

vezana ESRR sredstva

 660.043,75 EUR

projektni partnerji

Fachhochschule Kärnten – gemeinnützige Privatstiftung (vodilni partner)

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Tyromotion GmbH

MKS Elektronski sistemi d.o.o.

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča