regioWIN

Aufbau eines regio. Frauen-International.-Netzwerkes für CB Geschäftskooper. und gemeins. Aktivitäten um Zugänge zu neuen Märkten zu schaffen. Vzpostavitev regi. žen. internacional. mreže za CB poslovna sodelo. in skupne akt. za dostop do novih trgov

Cilj projekta je, da s specifičnim programom povečamo čezmejno sodelovanje podjetij in s tem pripomoremo k mednarodnemu sodelovanju le-teh. Poudarek projekta je na ženskem podjetništvu v obrobnih regijah, saj je tukaj velik potencial za čezmejno sodelovanje v navedenem programskem območju. Obenem se kaže potreba po dostopu do novih trgov in s tem vzpostavitvi osnovnega okvirja za čezmejno spoznavanje in sodelovanje podjetij. Veliko podjetij, ki se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi in jih vodijo ženske so pomemben gospodarski dejavnik v regiji. Za potrebe čezmejnega sodelovanja je potrebno postopno izvesti postopek, s pomočjo katerega podjetnice pridobijo potrebne kompetence in osnovni okvir za delovanje. Ukrepi bodo večfazni, saj bomo podjetnice podpirali pri nastanku čezmejnega sodelovanja in tako pripomogli k mednarodnemu prepoznavanju njihove dejavnosti. Namen je vzpostavitev mednarodne podjetniške mreže, s pomočjo katere bo možen razvoj skupnih potencialov podjetnic za čezmejno sodelovanje. Temeljni cilji projekta so: 1 čezmejna trajnostna mreža podjetnic, 10 čezmejnih sodelovanj s podjetji in 1 primer mednarodnega sodelovanja B2B (Business-to-business) in 1 specifični čezmejni servis (storitve) za majhna in srednje velika podjetja. Za doseganje navedenih ciljev so potrebne čezmejne pilotne aktivnosti kot so: srečanja B2B in sestanki v majhnih delovnih skupinah. Dodatno se bodo organizirale čezmejne in regionalne strokovne delavnice na katerih bodo delno s strokovnjaki podjetnice same izmenjevale know-how znanje, in sicer na teme: analiza trgov SI AT, zanimivi mednarodni trgi, medkulturna znanja, pravni vidiki v posamezni državi, komunikacija in mehke veščine. Intenzivna podpora, uporaba sinergij, prenos znanja v sodelovanju s projektnim partnerjem in posredniki v programski regiji ter učinkovito sodelovanje preko dosedanjih nacionalnih in poslovnih mej tlakujejo pot do novih mednarodnih trgov in ustvarjanja dodane vrednosti.

Prednostna os 1

Prednostna naložba 1b
SC 3: Povečanje stopnje internacionalizacije podjetij, zlasti MSP v programskem območju

Trajanje projekta

1. julij 2016 – 31. december 2018

vezana ESRR sredstva

723.141,75 EUR

projektni partnerji

Innovation Region Styria GmbH (vodilni partner)

Štajerska gospodarska zbornica

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, socialno podjetje

Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje

Business Frauen Center Klagenfurt

Energie Center Lipizzanerheimat GmbH

Technologiezentrum Deutschlandsberg GmbH

Freiraum GmbH & Co KG