Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program

BODITE OBVEŠČENI IN INFORMIRAJTE: SODELUJTE V PRVEM JAVNEM POSVETU

Skupina zunanjih strokovnjakov, ki podpira postopek programiranja, je avgusta 2020 pripravila končno poročilo o teritorialni in socio-ekonomski analizi.

Na podlagi analize in razprav s predstavniki PTF SI-AT so bile pripravljene predhodne strateške usmeritve. Ta dokument predstavlja dokument za razpravo o razlogih za izbor ali ovirah zaradi katerih določeni specifični cilji za prihodnji program Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027 ne morejo biti izbrani.

Izbor ciljev programske politike in z njimi povezanih specifičnih ciljev je pomemben strateški korak, ki se opira na prispevek ključnih deležnikov – (potencialnih) upravičencev, oblikovalcev politik, tematskih strokovnjakov itd. Načrtovana je vrsta dejavnosti z namenom zbiranja vaših komentarjev, mnenj, predlog ali pogledov na ugotovitve v doslej pripravljenih dokumentih.  Prispevki deležnikov bodo v pomoč  delovni skupini za programiranje pri sprejemanju utemeljenih odločitev o strateški usmeritvi novega programa Interreg.

Prosimo, da nam informacijo o javnem posvetu pomagate razširiti tako, da jo posredujete vsem morebitnim zainteresiranim. 

Povejte svoje mnenje pri oblikovanju prihodnjega programa!

SODELUJTE V SPLETNI ANKETI

Vse zainteresirane deležnike in državljane, ki bi želeli izraziti svoje mnenje o predhodnih strateških usmeritvah, vabimo, da to storijo prek spletnega obrazca, ki je na voljo na tej povezavi:

SPLETNA ANKETA

Spletni vprašalnik bo odprt do 25. novembra 2020. Zbrane povratne informacije bodo natančno preučene in obravnavane v postopku priprave prihodnjega programa Interreg.

UDELEŽITE SE SPLETNIH SEMINARJEV

Potekala bosta dva spletna seminarja (webinarja):

v torek, 10. novembra 2020 od 9.30 do 12.30, v nemškem jeziku (rok za prijavo je 6. november 2020)

v petek, 13. novembra 2020 od 9.30 do 12.30, v slovenskem jeziku (rok za prijavo je 11. november 2020)

Cilji spletnih seminarjev so:

  • seznaniti širšo javnost z osnovno usmeritvijo prihodnjega programa Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027,
  • predstaviti in razpravljati o možnih ukrepih in razlogih za izbor/neizbor specifičnih ciljev,
  • povabiti in motivirati udeležence za podajo komentarjev in povratnih informacije o osnutku dokumenta o ciljih politik.

V okviru spletnih seminarjev, ki sta odprta za vse zainteresirane deležnike, bodo (z enakim dnevnim redom) dodatno k  spletni anketi podrobneje predstavljeni proces programiranja in predhodne strateške usmeritve z možnostjo interaktivnih razprav. Prosimo, registrirajte se tukaj

PRIJAVA NA SPLETNI SEMINAR