Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Odobreni projekti

23

ODOBRENIH PROJEKTOV

SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV
(podpisane ESRR pogodbe)

Na tej strani so na voljo podatki o vseh v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija odobrenih projektih.

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je bilo v okviru 2. zasedanja Odbora za spremljanje (2. in 3. junija 2016) odobrenih 13 projektov, ki so bili predloženi v okviru 1. roka za predložitev vlog. V okviru 2. roka javnega razpisa je bilo odobrenih nadaljnih 10 projektov, in sicer na 3. zasedanju Odbora za spremljanje (1. in 2. februarja 2017).

Z veseljem vam bomo v prihodnje nudili posodobljene podatke o izvajajočih se projektih, projektnih aktivnostih in rezultatih!

Prednostna os 1: krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

 • ABS – Network
 • CapaCon
 • Connect SME Plus
 • E-SME
 • EXPEDIRE
 • FIREEXPERT
 • GO 2 BENELUX AND SCANDINAVIA
 • IRIC
 • MMO3D
 • Passport to Export
 • PolyMetal
 • regioWIN
 • REHA 2030
 • RETINA
 • SMART PRODUCTION
 • START CIRCLES
 • Start-up AA

Povzetki odobrenih projektov – Prednostna os 1

Prednostna os 2: varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

 • 321 go
 • Alpe Adria Karavanke/Karawanken
 • AS-IT-IC
 • Castle Road
 • E-CARRIAGE 4CBST
 • Flagship Products
 • goMURra
 • NaKult
 • NatureGame
 • PalaeoDiversiStyria
 • SI-MUR-AT
 • SMART Tourist

Povzetki odobrenih projektov – Prednostna os 2

Prednostna os 3: izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna

 • City Cooperation II
 • COOP4HEALTHCARE
 • CROSSRISK
 • EUfutuR
 • EUREVITA
 • Innovative Location
 • INNOVET
 • INVOLVED
 • L2P-2020Plus
 • NEKTEO
 • REGIO HELP
 • URBAN DIVERSITY

Povzetki odobrenih projektov – Prednostna os 3

Iščete projektnega partnerja? Poskusite funkcijo Iskanje partnerjev ali uporabite bazo podatkov KEEP.