Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Odobreni projekti

43

ODOBRENIH PROJEKTOV

SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV
(podpisane ESRR pogodbe)

Na tej strani so na voljo podatki o vseh v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija odobrenih projektih.

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je bilo v okviru 2. zasedanja Odbora za spremljanje (2. in 3. junija 2016) odobrenih 13 projektov, ki so bili predloženi v okviru 1. roka za predložitev vlog. V okviru 2. roka javnega razpisa je bilo odobrenih nadaljnih 10 projektov, in sicer na 3. zasedanju Odbora za spremljanje (1. in 2. februarja 2017). Na 5. zasedanju Odbora za spremljanje (6. in 7. marca 2018) je bilo potrjenih 18 projektov, ki so bili predloženi v okviru 3. roka javnega razpisa za predložitev vlog. V okviru 4. roka za predložitev vlog sta bila odobrena 2 projekta v okviru 7. zasedanja Odbora za spremljanje (3. in 4. april 2019). 

Z veseljem vam bomo v prihodnje nudili posodobljene podatke o izvajajočih se projektih, projektnih aktivnostih in rezultatih!

Iščete projektnega partnerja? Poskusite funkcijo Iskanje partnerjev ali uporabite bazo podatkov KEEP.