Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Priročnik o izvajanju projektov

Priročnik o izvajanju projektov za upravičence

Prijava suma goljufije na OLAF

Na spodnji spletni povezavi boste našli vse informacije glede goljufij ali drugih resnejših nepravilnosti, ki bi lahko imele negativne posledice za javna sredstva EU, ter glede postopka prijave suma goljufije pri Evropskem uradu za boj proti goljufijam (OLAF).

https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_sl

Za anonimno prijavo domnevne goljufije izpolnite vprašalnik, ki je objavljen na naslednji povezavi:

https://fns.olaf.europa.eu/main_sl.htm