Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Delavnice za poročanje

Spletni delavnici za poročanje za vodilne in projektne partnerje projektov, odobrenih v okviru 6. in 7. roka Javnega razpisa za predložitev projektov

V okviru 6. in 7. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 so bili za izvajanje odobreni 3 projekti. Za vodilne in projektne partnerje teh projektov sta bili 11. in 13. maja 2021 izvedeni spletni delavnici za poročanje.

Na delavnicah so udeležencem bila predstavljena navodila o informiranju in obveščanju ter navodila o poročanju. Osrednji del delavnic je bil namenjen praktični predstavitvi poročanja v elektronskem sistemu spremljanja (eMS).

Delavnic se je udeležilo nekaj več kot 30 udeležencev. Večina udeležencev se je delavnic udeležila v vlogi vodilnega ali projektnega partnerja, med njimi so pa bili tudi programski partnerji iz obeh sodelujočih držav.