Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Delavnice za poročanje

Delavnica za poročanje za vodilne in projektne partnerje projektov, odobrenih v okviru 1. roka Javnega razpisa za predložitev projektov

Kolaz delavnicaSlike z delavnice na Ptuju (Slovenija) – 14. november 2016

V okviru 1. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 je bilo za izvajanje odobrenih 13 projektov. Za vodilne in projektne partnerje teh projektov je bila 14. novembra 2016 izvedena prva delavnica za poročanje.

Na delavnici, ki je potekala na Ptuju, v Sloveniji, so udeležencem bila predstavljena navodila o informiranju in obveščanju ter navodila o poročanju. Osrednji del delavnice je bil namenjen praktični predstavitvi poročanja v elektronskem sistemu spremljanja (eMS).

Delavnice se je udeležilo nekaj več kot 160 udeležencev. Večina udeležencev se je delavnice udeležila v vlogi vodilnega ali projektnega partnerja, med njimi so pa bili tudi programski partnerji iz obeh sodelujočih držav.