Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Delavnice za poročanje

Delavnica za poročanje za vodilne in projektne partnerje projektov, odobrenih v okviru 3. roka Javnega razpisa za predložitev projektov

Slike z delavnice v Lipnici (Avstrija) – 18. september 2018

V okviru 3. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 je bilo za izvajanje odobrenih 18 projektov. Za vodilne in projektne partnerje teh projektov je bila 18. septembra 2018 izvedena delavnica za poročanje.

Na delavnici, ki je potekala v Lipnici, v Avstriji, so udeležencem bila predstavljena navodila o informiranju in obveščanju ter navodila o poročanju. Osrednji del delavnice je bil namenjen praktični predstavitvi poročanja v elektronskem sistemu spremljanja (eMS).

Delavnice se je udeležilo nekaj več kot 120 udeležencev. Večina udeležencev se je delavnice udeležila v vlogi vodilnega ali projektnega partnerja, med njimi so pa bili tudi programski partnerji iz obeh sodelujočih držav.