Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Delavnice za poročanje

Delavnica za poročanje za vodilne in projektne partnerje projektov, odobrenih v okviru 3. roka Javnega razpisa za predložitev projektov