Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Delavnice za poročanje

Delavnica za poročanje za vodilne in projektne partnerje projektov, odobrenih v okviru 2. roka Javnega razpisa za predložitev projektov

kolaz porocanjeSlike z delavnice v Dobrni (Slovenija) – 14. junij 2017

V okviru 2. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 je bilo za izvajanje odobrenih 10 projektov. Za vodilne in projektne partnerje teh projektov je bila 14. junija 2017 izvedena delavnica za poročanje.

Na delavnici, ki je potekala v Dobrni, v Sloveniji, so udeležencem bila predstavljena navodila o informiranju in obveščanju ter navodila o poročanju. Osrednji del delavnice je bil namenjen praktični predstavitvi poročanja v elektronskem sistemu spremljanja (eMS).

Delavnice se je udeležilo nekaj več kot 60 udeležencev. Večina udeležencev se je delavnice udeležila v vlogi vodilnega ali projektnega partnerja, med njimi so pa bili tudi programski partnerji iz obeh sodelujočih držav.