Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Delavnice za poročanje

Delavnice za poročanje

Delavnice v Sloveniji

Delavnice v Avstriji

Organ upravljanja in Skupni sekretariat bodo občasno organizirali delavnice za poročanje za vodilne in projektne partnerje.