Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Zakonodaja

Ključni predpisi za evropske strukturne in investicijske sklade (uredbe EU za obdobje 2014-2020)

Slovenska uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega territorialnega sodelovanja za programsko obdobje 2014-2020