Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

OP SI-AT 2007-2013

obiščite spletno stran OP SI-AT 2007-2013

Na spletni strani programa OP SI-AT 2007-2013 lahko najdete vse pomembne informacije o Operativnem programu Slovenija-Avstrija 2007-2013. Iz tega programa se je bilo v predhodnem programskem obdobju za sofinanciranje čezmejnih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih javnih virov namenjenih 74.217.398 EUR. Na voljo so vam tudi podatki o predhodno odobrenih in izvedenih projektih skupaj z informacijo o projektnih partnerjih in pogodbeno vezanih sredstev.

Poglejte si tudi zbornik sofinanciranih projektov OP SI-AT 2007-2013.

Poglejte tudi Zaključno poročilo programa.