Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Odbor za spremljanje

9. zasedanje Odbora za spremljanje

Deveto zasedanje Odbora za spremljanje je potekalo 6. novembra 2020 v obliki virtualnega zasedanja.

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s trenutnim stanjem izvajanja programa in so med drugim odločali tudi o projektih, ki so bili predloženi v okviru šestega in sedmega roka za predložitev vlog. Za sofinanciranje so bili odobreni 3 projekti. Na zasedanju so bili predstavljeni tudi rezultati evalvacije vpliva programa.  

Sklepi 9. zasedanja OzS