Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Odbor za spremljanje

8. zasedanje Odbora za spremljanje

Osmo zasedanje Odbora za spremljanje je potekalo 27. novembra 2019 v Podčetrtku v Sloveniji.

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s trenutnim stanjem izvajanja programa in so med drugim odločali tudi o projektih, ki so bili predloženi v okviru petega roka za predložitev vlog. Za sofinanciranje je bilo odobrenih 6 projektov, 4 projekte so bili zavrnjeni. Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo predvidoma v začetku leta 2020 sklenjene pogodbe o sofinanciranju s sredstvi ESRR. Na zasedanju so bili predstavljeni tudi rezultati evalvacije učinkovitosti in uspešnosti programa.  

Sklepi 8. zasedanja OzS