Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Odbor za spremljanje

7. zasedanja Odbora za spremljanje

Sedmo zasedanje Odbora za spremljanje je potekalo 3. in 4. aprila 2019 v kraju St. Martin an der Raab v Avstriji.

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s trenutnim stanjem izvajanja programa in so med drugim odločali tudi o projektih, ki so bili predloženi v okviru četrtega roka za predložitev vlog. Na zasedanju sta bila odobrena 2 projekta, 4 projekte so člani OzS odložili, medtem ko je bilo 9 projektov zavrnjenih. Z vodilnima partnerjema odobrenih projektov bodo predvidoma meseca maja sklenjene pogodbe o sofinanciranju s sredstvi ESRR. Program bo tako vezal že 97% vseh razpoložljivih programskih sredstev. Naslednji, peti rok za oddajo vlog se bo zaključil 4. julija 2019 ob 12. uri. Člani OzS so tudi zastavili okvir za programiranje programskega obdobja 2021-2027. Udeležencem odbora sta se kratko pridružila tudi predsednica deželnega parlamenta Gradiščanske, Verena Dunst, in župan občine St. Martin an der Raab, Franz Josef Kern, ki sta poudarila potencial čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v duhu sledenja evropski usmerjenosti. Uspešno in učinkovito izvajanje programa je posledica dobro izvedenih projektov. Eden izmed le-teh, in sicer INNOVET, se je predstavil, kot je to stalna praksa, tudi na tem zasedanju.

Sklepi 7. zasedanja OzS