Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Odbor za spremljanje

6. zasedanja Odbora za spremljanje

Šesto zasedanje Odbora za spremljanje je potekalo 5. decembra 2018 v Mariboru.

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s trenutnim stanjem izvajanja programa ter javnega razpisa za predložitev projektnih vlog. Obe delegaciji sta na osnovi dobrih rezultatov izrazili zadovoljstvo z upravljanjem tekočega programa, tako v smislu pogodbeno vezanih sredstev kot črpanjem le-teh, kar še dodatno krepi visoko mero zaupanja držav članic do dela organa upravljanja in skupnega sekretariata. Uspešno izvajanje programa je dobra osnova tudi za načrtovanje naslednjega programskega obdobja, kar je bil tudi povod za uvodno razpravo na temo finančne perspektive po letu 2020. Uspešno in učinkovito izvajanje programa je posledica dobro izvedenih projektov. Eden izmed le-teh, in sicer PaleoDiversiStyria, se je predstavil, kot je to stalna praksa, tudi na tem zasedanju.

Sklepi 6. zasedanja OzS