Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Odbor za spremljanje

5. zasedanja Odbora za spremljanje

Peto zasedanje Odbora za spremljanje je potekalo 6. in 7, marca 2018 v kraju Riegersburg, v Avstriji.

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s trenutnim stanjem izvajanja Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija in rezultati izvedene evalvacije o izvajanju programa, razpravljali so o projektih, ki so jih prijavitelji predložili v okviru 3. roka za predložitev vlog ter potrdili 18 projektov za izvajanje v okviru programa, dogovorjen je bil datum 4. roka za predložitev vlog, potrdili so letno poročilo o izvajanju programa za leto 2017 in komunikacijski načrt za leto 2018. 

 Sklepi 5. zasedanja OzS