Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Odbor za spremljanje

4. zasedanja Odbora za spremljanje

Četrto zasedanje Odbora za spremljanje je potekalo 23. maja 2017 v Šentilju.

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s trenutnim stanjem izvajanja Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, dogovorjen je bil datum 3. roka za predložitev vlog, potrdili so letno poročilo o izvajanju programa za leto 2016, komunikacijski načrt za leto 2017 in predložena predloga za spremembo projektov ter so bili seznanjeni z delom skrbnika za nepravilnosti v okviru programa na področjih boja proti goljufijam, nepravilnosti in revizije.

Sklepi 4. zasedanja OzS

kolaz