Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Odbor za spremljanje

10. zasedanje Odbora za spremljanje

Deseto zasedanje Odbora za spremljanje je potekalo 25. maja 2021 v obliki virtualnega zasedanja.

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s trenutnim stanjem izvajanja programa in postopkom programiranja programa v obdobju 2021-2027, s stanjem nepravilnosti in revizij, potrdili so letno poročilo o izvajanju programa ter letni komunikacijski načrt. 

Sklepi 10. zasedanja OzS