Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Odbor za spremljanje

1. zasedanja Odbora za spremljanje

Prvo, ustanovno zasedanje Odbora za spremljanje je potekalo 27. novembra 2015 v Rimskih Toplicah v Sloveniji.

Člani Odbora za spremljanje so potrdili poslovnik OzS, razpisno dokumentacijo, projekte Tehnične pomoči, Pravila o upravičenosti izdatkov in Komunikacijsko strategijo. Sklepi so na voljo v priloženem dokumentu.

Sklepi 1. zasedanja OzS

1st MC meeting