Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Finančni okvir

Skupna programska sredstva obsegajo 57.213.193 EUR z ESRR prispevkom v višini 47.988.355 EUR, kar ustreza 84 % skupnega financiranja. V okviru programa je za projekte na voljo 44,9 mio EUR ESRR sredstev.

  • približno 15 mio EUR ESRR sredstev za projekte v okviru prednostne osi 1
  • približno 17,5 mio EUR ESRR sredstev za projekte v okviru prednostne osi 2
  • približno 12,4 mio EUR ESRR sredstev za projekte v okviru prednostne osi 3

PREDNOSTNA OS

PODPORA ESRR
PO 1 Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij 15.023.809
PO 2 Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov 17.564.263
PO 3 Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava 12.400.283
PO 4 Tehnična pomoč 3.000.000