Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program

Poročilo o celoviti presoji vplivov na okolje

V okviru priprave novega programa Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027 je potekal javni posvet o celoviti presoji vplivov na okolje (CPVO), ki opredeljuje potencialne negativne vplive programa na okolje. Rok za pripombe in opažanja na pripravljen osnutek okoljskega poročila se je iztekel 30. oktobra 2021. Prejete pripombe smo pregledali in na osnovi tega postopka sedaj objavljamo okoljsko poročilo.

OKOLJSKO POROČILO

Za vse prejete odzive se še enkrat zahvaljujemo!

melita/stock.adobe.com