PolyMetal

Stroškovno učinkoviti polimerni materiali kovinskega videza in otipa / Kosteneffiziente Kunststoffe mit optischen und haptischen Eigenschaften von Metallen

Glavni cilj projekta je ČM sodelovanje, povezovanje in skupne raziskovalne in razvojne aktivnosti MSP in raziskovalnih organizacij iz manj razvitih, nemestnih območjih (Miren, Stainz, Leoben, Slovenj Gradec) z enim izmed vodilnih evropskih proizvajalcev gospodinjskih aparatov na razvoju novih polimernih kompozitov, ki bi lahko nadomestil uporabo nerjavečega jekla ali aluminija pri izdelavi oblikovalsko zahtevnejših izdelkov v različnih panogah. S prenosom znanja drugim MSP-jem, študentom in R&R institucijam v ČM področju, bomo povečali R&I znanje na tem tehnološko in ekonomsko perspektivnem področju.

Skupne raziskovalne in razvojne dejavnosti se bodo osredotočile na zelo perspektivno raziskovalno področje, razvoj in predelavo stroškovno učinkovitih polimerov kovinskega videza in otipa. Z namenom zagotoviti večjo estetsko vrednost visoko pozicioniranih izdelkov, se danes uporablja nerjaveče jeklo in aluminij za izdelavo delov gospodinjskih aparatov, luči, športne opreme, … Za izdelavo bolj kompleksnih oblik, je uporaba nerjavečega jekla tehnično zahtevna, draga in zamudna.

Projekt bo povezal pristojne R&R institucije s partnerji iz industrije (Gorenje) in MSP-jev (Hiebler, Intralighting) in s tem vzpodbudil prenos znanja in za razvoj novih izdelkov in tehnologij. Partnerstvo vključuje visokošolske in raziskovalne institucije (MUL, FTPO in PCCL), ki bodo posredovale pridobljeno znanje in rezultate raziskav študentom in podjetjem iz ČM področja. Projektni predlog predstavlja dober primer ČM sodelovanja na zahtevnem tehnološkem izzivu, ki bo vodilo k novim skupnim R&R dejavnostim, razvoju novih izdelkov in postopkov ter prispevalo k trajnostni rasti, ustvarjanju novih delovnih mest, večji internacionalizaciji in globalni konkurenčnosti regije.

Prednostna os 1

Prednostna naložba 1b
SC 1: Krepitev R&I na tehnoloških in gospodarskih področjih s čezmejnim sodelovanjem med relevantnimi deležniki

Trajanje projekta

1. maj 2018 – 30. april 2021

vezana ESRR sredstva

528.141,99 EUR

projektni partnerji

Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (vodilni partner)

Fakulteta za tehnologijo polimerov

Richard Hiebler GmbH

Polymer Competence Center Leoben GmbH

Intra lighting d.o.o.

Montanuniversität Leoben