Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A SI-AT

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. V okviru programa se bodo sofinancirali čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij.

Javni Razpis

Javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je namenjen sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. Za sofinanciranje projektov je na voljo 44,9 mio EUR ESRR sredstev.

E-Novice

Prijavite se na e-novice in na svoj elektronski naslov boste prejemali vsa obvestila in novice v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Dane podatke bomo uporabljali le za obveščanje.

eMS

Logo3V obdobju 2014-2020 se v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija uporablja elektronski sistem spremljanja (eMS).

Operativni program SI-AT 2007-2013

Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013 je predhodnik Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, saj gre za program čezmejnega sodelovanja med obema državama v obdobju 2007-2013. V okviru programa je bilo sofinanciranih in uspešno izvedenih 89 projektov s sredstvi ESRR.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020. Iz tega programa bo v tem programskem obdobju za sofinanciranje čezmejnih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjenih 44,9 mio EUR.

Zadnje novice

Vabilo na delavnico za prijavitelje

Delavnica, ki bo potekala 3. junija 2019 v kraju Slovenj Gradec, je namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru 5. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

ABS Network – Peto, in zaključno, poslovno srečanje projekta bo 12. junija v Mariboru

Projektna skupina projekta ABS Network - Tehniška univerza v Gradcu, Talum d.d. in Tiko Pro d.o.o. - bo predstavila trenutne (skoraj dokončane) rezultate projekta. Predstavljene bodo informacije o razvoju STAF panela in funkcionalnega prototipa. Izvedeli boste tudi, kako povečati energetsko učinkovitost stavbe.

Objavljene nove verzije dveh delov Priročnika o izvajanju projektov za upravičence

Objavljene so nove verzije dveh delov Priročnika o izvajanju projektov za upravičence, in sicer 5. dela (verzija 4), ki vsebuje navodila o poročanju o napredku projekta in 7. dela (verzija 2), ki vsebuje navodila glede arhiviranja in zaključevanja.

Vabilo na delavnico za poročanje za slovenske upravičence

Obveščamo vas, da bo Sektor za kontrolo-programi ETS in MFM v okviru Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organiziral delavnico za poročanje za slovenske upravičence, ki bo potekala 13. 5. 2019 v prostorih MONS Hotel-a, s pričetkom ob 10.00 uri.