Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A SI-AT

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. V okviru programa se bodo sofinancirali čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij.

Javni Razpis

Javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je namenjen sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. Za sofinanciranje projektov je na voljo 44,9 mio EUR ESRR sredstev.

E-Novice

Prijavite se na e-novice in na svoj elektronski naslov boste prejemali vsa obvestila in novice v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Dane podatke bomo uporabljali le za obveščanje.

eMS

Logo3V obdobju 2014-2020 se v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija uporablja elektronski sistem spremljanja (eMS).

Operativni program SI-AT 2007-2013

Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013 je predhodnik Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, saj gre za program čezmejnega sodelovanja med obema državama v obdobju 2007-2013. V okviru programa je bilo sofinanciranih in uspešno izvedenih 89 projektov s sredstvi ESRR.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020. Iz tega programa bo v tem programskem obdobju za sofinanciranje čezmejnih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjenih 44,9 mio EUR.

Zadnje novice

REGIO HELP - projekt za ljudi

5. junija 2019 je v kraju Voitsberg vAvstriji potekal zaključni dogodek projekta REGIO HELP.

ČEZMEJNA CESTA GRADOV KOT MEDNARODNO PREPOZNAVNA DESTINACIJA

V dvorcu Rakičan je 6. junija 2019 potekala Generalna skupščina Ceste gradov, na kateri so se srečali predstavniki 17 avstrijskih in 8 slovenskih dvorcev in gradov. Slavnostne večerje ob imenitnem dogodku so se udeležili številni politični in gospodarski predstavniki iz obeh držav. Dogodek je obenem služil kot odlična priložnost za krepitev gospodarskih, kulturnih, političnih in drugih vezi med državama kot tudi za izmenjavo izkušenj na področju varstva in razvoja kulturne dediščine.

Velika zgodba v majhnem muzeju

V okviru projekta PalaeoDiversiStyria se v Großkleinu odpira prvi od dveh informacijskih centrov za izdelke nove znamke HERITERRA. Ob izgradnji informacijskega centra je bila novo oblikovana tudi stalna razstava muzeja. Projektni partnerji vabijo 14. junija v Großklein na otvoritveno zabavo.

Še na voljo nekaj manj kot 1,5 mio EUR ESRR

Danes, v ponedeljek, 3. junija 2019, je bila v Slovenj Gradcu izvedena delavnica namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru 5. roka Javnega razpisa za predložitev projektov.