Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A SI-AT

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. V okviru programa se bodo sofinancirali čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij.

Javni Razpis

Javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je namenjen sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. Za sofinanciranje projektov je na voljo 44,9 mio EUR ESRR sredstev.

E-Novice

Prijavite se na e-novice in na svoj elektronski naslov boste prejemali vsa obvestila in novice v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Dane podatke bomo uporabljali le za obveščanje.

eMS

Logo3V obdobju 2014-2020 se v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija uporablja elektronski sistem spremljanja (eMS).

IP SI-AT 2021-2027

Aprila 2019 je bila ustanovljena delovna skupina za programiranje, katere namen je usmerjanje in spremljanje priprave programskega dokumenta Interreg program Slovenija-Avstrija. Tudi v programskem obdobju 2021-2027 bo s programom upravljal SVRK kot organ upravljanja in skupni sekretariat v tesnem sodelovanju s predstavniki obeh držav.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020. Iz tega programa bo v tem programskem obdobju za sofinanciranje čezmejnih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjenih 44,9 mio EUR.

Zadnje novice

Najava delavnic za prijavitelje

Obveščamo vas, da bosta delavnici za prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020, predvidoma 9. junija 2016 v Pomurju (Slovenija) in 13. junija 2016 v Celovcu (Avstrija).

2. rok za predložitev vlog

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko kot prijavitelji vloge predložite neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo. Drugi rok za predložitev vlog v okviru programa bo potekel 27. julija 2016.

EU projekt, moj projekt 2016 – glasujte za naše projekte!

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pričela s kampanjo »EU projekt, moj projekt 2016«, v okviru katere poteka tudi glasovanje za projekte, ki bodo 10. in 11. junija 2016 na dnevih odprtih vrat predstavljeni javnosti. Glasujete za enega izmed (naših) projektov!

30 od 52 projektnih vlog, prejetih v okviru prvega roka za oddajo, je administrativno ustreznih in upravičenih

Rezultat pregleda, ki je bil izveden in zaključen v preteklih tednih, je 30 projektov, ki so skladni s kriteriji za ugotavljanje administrativne ustreznosti in upravičenosti. Teh 30 projektnih vlog je sedaj predmet ocenjevanja kakovosti.