Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A SI-AT

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. V okviru programa se bodo sofinancirali čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij.

Javni Razpis

Javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je namenjen sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. Za sofinanciranje projektov je na voljo 44,9 mio EUR ESRR sredstev.

E-Novice

Prijavite se na e-novice in na svoj elektronski naslov boste prejemali vsa obvestila in novice v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Dane podatke bomo uporabljali le za obveščanje.

eMS

Logo3V obdobju 2014-2020 se v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija uporablja elektronski sistem spremljanja (eMS).

Operativni program SI-AT 2007-2013

Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013 je predhodnik Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, saj gre za program čezmejnega sodelovanja med obema državama v obdobju 2007-2013. V okviru programa je bilo sofinanciranih in uspešno izvedenih 89 projektov s sredstvi ESRR.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020. Iz tega programa bo v tem programskem obdobju za sofinanciranje čezmejnih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjenih 44,9 mio EUR.

Zadnje novice

Delavnici za prijavitelje v okviru 2. roka za oddajo projektnih predlogov

V okviru 2. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 sta bili izvedeni dve delavnici, namenjeni potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov.

EU projekt, moj projekt 2016 - CUL-Energy 4 Kids vabi na dogodek

Se še spomnite projekta Cul-Energy 4 kids in tabora na Pohorju? Čeprav se je projekt že zaključil, pa je očitno še dovolj zanimiv, saj je bil izbran med EU projekti, da se v okviru kampanje EU projekt, moj projekt 2016 v okviru čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo predstavi javnosti.

Odobreni prvi projekti v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

V okviru 2. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS), ki je potekalo 2. in 3. junija 2016 v novi programski regiji, in sicer na Goriškem, so člani OzS odobrili prve projekte, ki so bili predloženi v okviru 1. roka za predložitev vlog.

Prijava na delavnici za prijavitelje

Obveščamo vas, da je možna prijava na delavnici za prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020, ki bosta 9. junija 2016 v Radencih (Slovenija) in 13. junija 2016 v Celovcu (Avstrija).