Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A SI-AT

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. V okviru programa se bodo sofinancirali čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij.

Javni Razpis

Javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je namenjen sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. Za sofinanciranje projektov je na voljo 44,9 mio EUR ESRR sredstev.

E-Novice

Prijavite se na e-novice in na svoj elektronski naslov boste prejemali vsa obvestila in novice v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Dane podatke bomo uporabljali le za obveščanje.

eMS

Logo3V obdobju 2014-2020 se v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija uporablja elektronski sistem spremljanja (eMS).

Operativni program SI-AT 2007-2013

Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013 je predhodnik Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, saj gre za program čezmejnega sodelovanja med obema državama v obdobju 2007-2013. V okviru programa je bilo sofinanciranih in uspešno izvedenih 89 projektov s sredstvi ESRR.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020. Iz tega programa bo v tem programskem obdobju za sofinanciranje čezmejnih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjenih 44,9 mio EUR.

Zadnje novice

49 od 73 projektnih vlog, prejetih v okviru drugega roka za oddajo, je administrativno ustreznih in upravičenih

Rezultat pregleda, ki je bil izveden in zaključen v preteklih tednih, je 49 projektov, ki so skladni s kriteriji za ugotavljanje administrativne ustreznosti in upravičenosti. Teh 49 projektnih vlog je sedaj predmet ocenjevanja kakovosti.

V okviru Dneva evropskega sodelovanja na tromejnik

Pod pokroviteljstvom Evropske komisije in programa INTERACT so včeraj po vsej Evropi že peto leto zapored potekale prireditve ob Dnevu evropskega sodelovanja 2016 (EC Day 2016). Cilj je bil predstaviti projekte in programe, ki jih države članice uresničujejo s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Uspešna predstavitev projekta EUfutuR na Peci

Danes je na Peci, v nekdanjem planinskem gostišču Siebenhütten, potekala novinarska konferenca, v okviru katere je bil predstavljen odobreni projekt z akronimom EUfutuR („Prihodnost Evropa – Identiteta, internacionalizacija in institucionalizacija – Geopark Karavanke“).

Vabilo na novinarsko konferenco projekta EUfutuR

Vabimo vas, da se udeležite novinarske konference, ki bo v torek, 20. septembra 2016, ob 14. uri, na Peci, v nekdanjem planinskem gostišču Siebenhütten, v okviru katere bo predstavljen odobreni projekt z akronimom EUfutuR.