Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A SI-AT

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. V okviru programa se bodo sofinancirali čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij.

Javni Razpis

Javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je namenjen sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. Za sofinanciranje projektov je na voljo 44,9 mio EUR ESRR sredstev.

E-Novice

Prijavite se na e-novice in na svoj elektronski naslov boste prejemali vsa obvestila in novice v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Dane podatke bomo uporabljali le za obveščanje.

eMS

Logo3V obdobju 2014-2020 se v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija uporablja elektronski sistem spremljanja (eMS).

Operativni program SI-AT 2007-2013

Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013 je predhodnik Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, saj gre za program čezmejnega sodelovanja med obema državama v obdobju 2007-2013. V okviru programa je bilo sofinanciranih in uspešno izvedenih 89 projektov s sredstvi ESRR.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020. Iz tega programa bo v tem programskem obdobju za sofinanciranje čezmejnih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjenih 44,9 mio EUR.

Zadnje novice

Prvo čezmejno srečanje mreže institucij v okviru projekta Regiohelp

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je v ponedeljek, 12. junija 2017, pripravil prvo bilateralno srečanje partnerjev in sodelujočih organizacij čezmejnega projekta Regiohelp, ki je potekalo v Raziskovalno-izobraževalnem središču Dvorec Rakičan.

Obisk študentov magistrskega študija Univerze uporabnih študij iz Gradiščanske (Avstrija) pri Organu upravljanja

Organ upravljanja in Skupni sekretariat programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija sta 22. junija 2017 gostila študente magistrskega študija na področju upravljanja EU projektov z Univerze uporabnih študij iz mesta Eisenstadt v Avstriji.

Uspešno izvedeni delavnici za poročanje in za prijavitelje

V sredo, 14. junija 2017, sta bili v Dobrni izvedeni dve delavnici v okviru programa, in sicer za poročanje ter za potencialne prijavitelje.

Prijava na delavnico za prijavitelje

Obveščamo vas, da je možna prijava na delavnico za prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020, ki bo 14. junija 2017 v Dobrni (Slovenija).