Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A SI-AT

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. V okviru programa se bodo sofinancirali čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij.

Javni Razpis

Javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je namenjen sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. Za sofinanciranje projektov je na voljo 44,9 mio EUR ESRR sredstev.

E-Novice

Prijavite se na e-novice in na svoj elektronski naslov boste prejemali vsa obvestila in novice v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Dane podatke bomo uporabljali le za obveščanje.

eMS

Logo3V obdobju 2014-2020 se v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija uporablja elektronski sistem spremljanja (eMS).

Operativni program SI-AT 2007-2013

Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013 je predhodnik Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, saj gre za program čezmejnega sodelovanja med obema državama v obdobju 2007-2013. V okviru programa je bilo sofinanciranih in uspešno izvedenih 89 projektov s sredstvi ESRR.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020. Iz tega programa bo v tem programskem obdobju za sofinanciranje čezmejnih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjenih 44,9 mio EUR.

Zadnje novice

OPOMNIK – le še 2 dni za oddajo projektnih vlog

V sredo, 27. julija 2016, ob 23.59 uri bo potekel 2. rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

OBVESTILO O BLIŽAJOČEM SE POTEKU 2. ROKA ZA ODDAJO PROJEKTNIH VLOG

Obveščamo vas, da bo v sredo, 27. julija 2016, ob 23.59 uri potekel 2. rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

Posodobitev sistema eMS

Obveščamo vas, da je bila naložena nova verzija (3_1.0) sistema…

Povzetki projektov odobrenih v okviru 1. roka za oddajo

Obveščamo vas, da smo na spletni strani v razdelku „Projekti“…