Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A SI-AT

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. V okviru programa se bodo sofinancirali čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij.

Javni Razpis

Javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je namenjen sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. Za sofinanciranje projektov je na voljo 44,9 mio EUR ESRR sredstev.

E-Novice

Prijavite se na e-novice in na svoj elektronski naslov boste prejemali vsa obvestila in novice v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Dane podatke bomo uporabljali le za obveščanje.

eMS

Logo3V obdobju 2014-2020 se v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija uporablja elektronski sistem spremljanja (eMS).

Operativni program SI-AT 2007-2013

Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013 je predhodnik Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, saj gre za program čezmejnega sodelovanja med obema državama v obdobju 2007-2013. V okviru programa je bilo sofinanciranih in uspešno izvedenih 89 projektov s sredstvi ESRR.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020. Iz tega programa bo v tem programskem obdobju za sofinanciranje čezmejnih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjenih 44,9 mio EUR.

Zadnje novice

Podpisane nadaljnje pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR

Danes, 5. aprila 2017 je bilo, v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za programsko obdobje 2014–2020, podpisanih nadaljnjih 8 pogodb o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Objavljen interaktivni zemljevid

Obveščamo vas, da je na spletni strani programa objavljen interaktivni zemljevid programskega območja, v okviru katerega lahko poiščete projektne partnerje in opise projektov sofinanciranih v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013, prav tako pa bodo kmalu objavljeni tudi sofinancirani projekti v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020.

Predstavitev programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija na EU predstavništvu dežele Koroške - Bruselj, 24. marec 2017

V petek, je predstavnik programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija Dimitrij Pur, na EU predstavništvu dežele Koroške v Bruslju, seznanil visoko delegacijo dežele Koroške z dosežki na programu.

Mednarodno usposabljanje za uporabo eMS informacijskega sistema za predstavnike nacionalnih kontrolnih enot iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije - Ljubljana, 21. marec 2017

Včeraj je v Ljubljani potekala eMS delavnica za predstavnike nacionalnih kontrolnih enot in organa za potrjevanje.