Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A SI-AT

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. V okviru programa se bodo sofinancirali čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij.

Javni Razpis

Javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je namenjen sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. Za sofinanciranje projektov je na voljo 44,9 mio EUR ESRR sredstev.

E-Novice

Prijavite se na e-novice in na svoj elektronski naslov boste prejemali vsa obvestila in novice v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Dane podatke bomo uporabljali le za obveščanje.

eMS

Logo3V obdobju 2014-2020 se v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija uporablja elektronski sistem spremljanja (eMS).

Operativni program SI-AT 2007-2013

Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013 je predhodnik Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, saj gre za program čezmejnega sodelovanja med obema državama v obdobju 2007-2013. V okviru programa je bilo sofinanciranih in uspešno izvedenih 89 projektov s sredstvi ESRR.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020. Iz tega programa bo v tem programskem obdobju za sofinanciranje čezmejnih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjenih 44,9 mio EUR.

Zadnje novice

Dan evropskega sodelovanja na Mariborskem Pohorju

Pod pokroviteljstvom Evropske komisije in programa INTERACT so prejšnji teden po vsej Evropi že šesto leto zapored potekale prireditve ob Dnevu evropskega sodelovanja 2017 (EC Day 2017).

44 projektnih vlog oddanih v tretjem roku za predložitev projektnih vlog

V okviru tretjega roka je bilo oddanih 44 projektnih vlog, v skupni vrednosti nekaj manj kot 36 mio EUR ESRR.

OPOMNIK – le še 2 dni za oddajo projektnih vlog

V četrtek, 14. septembra 2017, ob 12. uri (opoldan) bo potekel 3. rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

VABILO na delavnico projekta AS-IT-IC - inovativne IKT storitve za turizem

Partnerji projekta Avstrijsko-Slovenski Inteligentni Turistično-Informacijski Center (AS-IT-IC) vabijo na delavnico AS-IT-IC, ki se bo odvijala v sklopu multikonference Informacijska družba na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani, v tednu med 9. in 13. oktobrom.