Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A SI-AT

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. V okviru programa se bodo sofinancirali čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij.

Javni Razpis

Javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je namenjen sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. Za sofinanciranje projektov je na voljo 44,9 mio EUR ESRR sredstev.

E-Novice

Prijavite se na e-novice in na svoj elektronski naslov boste prejemali vsa obvestila in novice v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Dane podatke bomo uporabljali le za obveščanje.

eMS

Logo3V obdobju 2014-2020 se v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija uporablja elektronski sistem spremljanja (eMS).

Operativni program SI-AT 2007-2013

Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013 je predhodnik Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, saj gre za program čezmejnega sodelovanja med obema državama v obdobju 2007-2013. V okviru programa je bilo sofinanciranih in uspešno izvedenih 89 projektov s sredstvi ESRR.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020. Iz tega programa bo v tem programskem obdobju za sofinanciranje čezmejnih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjenih 44,9 mio EUR.

Zadnje novice

Objavljena nova verzija pogostih vprašanj (FAQ)

Pogosta vprašanja, ki so objavljena na spletni strani programa za področja splošna vprašanja, upravičenost izdatkov in poročanje in elektronski sistem spremljanja (eMS), so bila dopolnjena s področjem informiranje in obveščanje.

Objavljene nove verzije treh delov Priročnika o izvajanju projektov za upravičence

Objavljene so nove verzije treh delov Priročnika o izvajanju projektov za upravičence, in sicer 5. dela (verzija 3), ki vsebuje navodila o poročanju o napredku projekta, 6. dela (verzija 2), ki vsebuje navodila glede informiranja in obveščanja in 7. dela (verzija 1), ki vsebuje navodila glede arhiviranja in zaključevanja.

Optimistično razpoloženje na predstavitveni konferenci 24 mest v organizaciji avstrijskega združenja sodelujočih mest

V ponedeljek 3. julija 2017 je v Impulsquartier Loipersdorf (Avstrija) potekala predstavitvena konferenca čezmejnega projekta „City cooperation II“. Projekt izvaja združenje osmih avstrijskih mest, skupaj s sedmimi madžarskimi in devetimi slovenskimi mesti – partnericami (24 mest) v okviru EU programov Interreg Avstrija – Madžarska 2014-2020 in Interreg Slovenija – Avstrija 2014-2020.

Mednarodna dirka z električnimi vozili »e-via 2017«

V petek 30. 6. 2017 in soboto 1. 7. 2017 je v okviru projekta E-SME (E-Mobility meets SME's / e-mobilnost sreča MSP-je) potekala mednarodna dirka z električnimi vozili »e-via 2017«.