Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A SI-AT

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. V okviru programa se bodo sofinancirali čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij.

Javni Razpis

Javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je namenjen sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. Za sofinanciranje projektov je na voljo 44,9 mio EUR ESRR sredstev.

E-Novice

Prijavite se na e-novice in na svoj elektronski naslov boste prejemali vsa obvestila in novice v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Dane podatke bomo uporabljali le za obveščanje.

eMS

Logo3V obdobju 2014-2020 se v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija uporablja elektronski sistem spremljanja (eMS).

Operativni program SI-AT 2007-2013

Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013 je predhodnik Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, saj gre za program čezmejnega sodelovanja med obema državama v obdobju 2007-2013. V okviru programa je bilo sofinanciranih in uspešno izvedenih 89 projektov s sredstvi ESRR.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020. Iz tega programa bo v tem programskem obdobju za sofinanciranje čezmejnih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjenih 44,9 mio EUR.

Zadnje novice

Čezmejno startup mreženje in pohod: Skupaj na pot!

V petek, 8. junija 2018, je v okviru projekta Start:up AA potekal čezmejni mreženjski dogodek, poimenovan “Gemeinsam Gehen” oziroma “Skupaj na pot”.

V Dvorcu Rakičan podpisali pogodbo o sofinanciranju za projekt E-Carriage 4CBST

Včeraj, 7. junija 2018, je v Dvorcu Rakičan potekal podpis pogodbe o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za čezmejni kočijaški projekt E-Carriage 4CBST.

Podpisane nadaljnje pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR

Danes, 26. aprila 2018 je bilo, v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za programsko obdobje 2014–2020, podpisanih nadaljnjih 15 pogodb o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

41. sestanek koordinacijskega komiteja Evropske mreže geoparkov uspešno zaključen

V okviru projekta EUfutuR, ki je sofinanciran s sredstvi Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, je v čezmejnem Karavanke UNESCO Globalnem Geoparku, v prostorih Kulturnega doma Pliberk/Bleiburg, potekal 41. sestanek koordinacijskega komiteja Evropske mreže geoparkov.