Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A SI-AT

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. V okviru programa se bodo sofinancirali čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij.

Javni Razpis

Javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je namenjen sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. Za sofinanciranje projektov je na voljo 44,9 mio EUR ESRR sredstev.

E-Novice

Prijavite se na e-novice in na svoj elektronski naslov boste prejemali vsa obvestila in novice v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Dane podatke bomo uporabljali le za obveščanje.

eMS

Logo3V obdobju 2014-2020 se v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija uporablja elektronski sistem spremljanja (eMS).

Operativni program SI-AT 2007-2013

Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013 je predhodnik Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, saj gre za program čezmejnega sodelovanja med obema državama v obdobju 2007-2013. V okviru programa je bilo sofinanciranih in uspešno izvedenih 89 projektov s sredstvi ESRR.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020. Iz tega programa bo v tem programskem obdobju za sofinanciranje čezmejnih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjenih 44,9 mio EUR.

Zadnje novice

Opomnik - Vabilo na delavnico za prijavitelje

Delavnica, ki bo potekala 19. septembra 2018 v hotelu Alte Post v Lipnici (Leibnitz, Avstrija), je namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru 4. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

VABILO na delavnico projekta AS-IT-IC - inovativne IKT storitve za turizem

Partnerji projekta Avstrijsko-Slovenski Inteligentni Turistično-Informacijski Center (AS-IT-IC) vabijo na delavnico AS-IT-IC, ki se bo odvijala v sklopu multikonference Informacijska družba na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani, in sicer 12. oktobra 2018.

NAJAVA DOGODKA OB DNEVU EVROPSKEGA SODELOVANJA 2018!

Zabeležite si datum in se udeležite našega dogodka v okviru Dneva evropskega sodelovanja 2018 "Doživeti čezmejni Geopark / Den grenzübergreifenden Geopark erleben", ki bo potekal v petek, 21. septembra 2018, na čezmejnem območju Koroške.

Vabilo na delavnico za prijavitelje

Delavnica, ki bo potekala 19. septembra 2018 v hotelu Alte Post v Lipnici (Leibnitz, Avstrija), je namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru 4. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.