Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Skupni sekretariat

Skupni sekretariat

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK)

Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme

Oddelek za upravljanje čezmejnih programov

Mojca Muršec

Mojca Muršec

vodja Skupnega sekretariata

Trubarjeva 11
2000 Maribor
Slovenia

Tel: +386 (0)1 400 3167
E-pošta: mojca.mursec@gov.si
E-pošta: si-at.svrk@gov.si

mag. Aleš Mir

mag. Aleš Mir

skrbnik pogodb

Trubarjeva 11
2000 Maribor
Slovenia

Tel: +386 (0)1 400 3156
E-pošta: ales.mir@gov.si
E-pošta: si-at.svrk@gov.si

Bojana Ploj

Bojana Ploj

skrbnica pogodb

Trubarjeva 11
2000 Maribor
Slovenia

Tel: +386 (0)1 400 3161
E-pošta: bojana.ploj@gov.si
E-pošta: si-at.svrk@gov.si

Tadej Novak

Tadej Novak

skrbnik pogodb

Trubarjeva 11
2000 Maribor
Slovenia

Tel: +386 (0)1 400 3159
E-pošta: tadej.novak@gov.si
E-pošta: si-at.svrk@gov.si

Natalie Majcenovič

Natalie Majcenovič

koordinatorka aktivnosti

Trubarjeva 11
2000 Maribor
Slovenia

Tel: +386 (0)1 400 3153
E-pošta: natalie.majcenovic@gov.si
E-pošta: si-at.svrk@gov.si

Vodja programa/Organ upravljanja in Skupni sekretariat
Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija