Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Revizijski organ / Revizijsko telo

Revizijski organ

Revizijsko telo

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance
Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: +386 (0)1 369 6900
E-pošta: mf.unp@mf-rs.si
www.mf.gov.si

Republik Österreich
Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus
Abteilung PR. 13 - Finanzkontrolle des EFRE
Ferdinandstrasse 4
1020 Wien
Avstrija

Tel: +43 1 531 15 202100
www.bmnt.gv.at