Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Revizijski organ / Revizijsko telo

Revizijski organ

Revizijsko telo

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance
Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: +386 (0)1 369 6900
E-pošta: mf.unp@gov.si
www.mf.gov.si

Republik Österreich
Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus
Abteilung Finanzkontrolle des EFRE
Ferdinandstrasse 4
1020 Wien
Avstrija

Tel: +43 1 71100 612100
www.bmlrt.gv.at