Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Revizijski organ / Revizijsko telo

Revizijski organ

Revizijsko telo

Ministrstvo za finance
Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: +386 (0)1 369 6900
E-pošta: mf.unp@mf-rs.si
www.mf.gov.si

Bundeskanzleramt
Abteilung IV/3
Finanzkontrolle des EFRE
Ballhausplatz 2
1010 Wien
Avstrija

Tel: +43 1 531 15 -0
www.bka.gv.at