Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Organ za potrjevanje

Organ za potrjevanje

mag. Katarina Vidmar Nair

Svetovalka Organa za potrjevanje

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja
(Slovenski regionalni razvojni sklad)
Škrabčev trg 9a
1310 Ribnica
Slovenija

Tel: +386 (0)1 836 19 53
E-pošta: ozp@regionalnisklad.si
www.regionalnisklad.si