Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Organ upravljanja

Organ upravljanja (OU)

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK)

Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme

Oddelek za upravljanje čezmejnih programov

Tanja Rener

Tanja Rener

vodja organa upravljanja

Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: +386 (0)1 400 3476
E-pošta: tanja.rener(at)gov.si

mag. Laura Lajh Rauter

mag. Laura Lajh Rauter

organ upravljanja / vodja programa

Trubarjeva 11
2000 Maribor
Slovenija
Tel: +386 (0)1 400 3150
E-pošta: laura.lajh(at)gov.si

Robert Fišer

Robert Fišer

skrbnik za nepravilnosti pri organu upravljanja

Trubarjeva 11
2000 Maribor
Slovenija
Tel: +386 (0)1 400 3165
E-pošta: robert.fiser(at)gov.si