NEKTEO

Nachhaltige Energie für Kommunen / Trajnostna energija za občine

V okviru projekta NEKTEO bomo razvili čezmejna orodja za izboljšanje energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije. Izboljšali bomo čezmejno sodelovanje na energetskem področju in prispevali k doseganju ciljev za zaščito podnebja. V štirih delovnih paketih (T1–T4) bomo razvili orodja, ki bodo prispevala k naslednjim glavnim rezultatom: Usposabljanje najm. 34 za energijo odgovornih oseb na občinski upravi za izboljšanje čezmejnega sodelovanja in učinkovitosti na področju energije. Osveščanje z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti v občinah na projektnem območju s pomočjo posebej v ta namen razvitih orodij (čezmejna mreža 55 energetsko vzorčnih točk, čezmejno potujoči NEKTEO ambasador energetske učinkovitosti, dvojezični izobraževalni programi o energetski učinkovitosti za ciljne skupine z vključitvijo 34 pilotnih občin, jezikovni tečaji, vizualizirano spremljanje energije v 24 pilotnih občinah in razvoj načrtov za energetsko učinkovitost; čezmejni natečaji iz energetske učinkovitosti v kategorijah Občina, Občinski objekt in Posameznik). Aktivna vključitev več kot 500 javnih uslužbencev v program energetske učinkovitosti s ciljem 5 % manjše porabe energije (izhodišče 2016). Vodenje projekta je jasno zastavljeno z devetimi dvodnevnimi koordinacijskimi srečanji za komunikacijo, nadzor izvedbe in kakovosti, pravočasno poročanje in obračunavanje ter s skupnimi prireditvami. Cilj projekta je izobraževanje občinskih javnih uslužbencev oz. za energijo odgovornih oseb ter posledično prebivalstva v pilotnih občinah in s tem tudi osveščanje ciljne skupine v občinski upravi ter doseganje energetskih prihrankov. Zaradi različnih izhodišč obeh sodelujočih držav, je čezmejni prenos znanja in izkušenj pomemben vidik.skupnega čezmejnega trga dela) ter razvoj nove vrste izobraževanja: skupni, medregionalni izobraževalni program.

Prednostna os 3

Prednostna naložba 11b
SC 1: Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne kohezije

Trajanje projekta

1. februar 2017 – 31. januar 2020

vezana ESRR sredstva

1.208.071,85 EUR

projektni partnerji

Amt der Kärntner Landesregierung (vodilni partner)

Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee

Mestna občina Nova Gorica