Slide background

Prednostna naloga 1
Konkurenčnost, znanje in gospodarsko sodelovanje

Razvoj malih in srednje velikih podjetij, Razvoj turizma, Okolje za na znanju
temelječe gospodarstvo, Razvoj tematskih prednostnih področij