Slide background

Prednostna naloga 2
Trajnosten in skladen razvoj

Upravljanje naravnih virov, Okolje in energija, Razvoj naselij in
regionalni razvoj, Socialni in kulturni razvoj