L2P-2020Plus

Learn to Perform in work life 2020+

Mladini pripada prihodnost, naša naloga pa je, da ji omogočimo najboljše možnosti. Pri tem je bistvena vloga usposabljanja in prav to je tema projekta L2P-2020Plus.
Cilj projekta je izboljšanje sodelovanja ustanov, da bi ustvarili poklicne možnosti za mlade v obmejnem gospodarskem prostoru. Zato je potrebno predvsem skupno razumevanje položaja mladih na čezmejnem trgu dela, kar bo omogočila študija »Youth on the cross-border job market« (Mladi na čezmejnem trgu dela). Pravi odgovor na izzive skupnega čezmejnega trga dela je medregionalni izobraževalni program, ki ga lahko ponudimo bilateralno na obeh straneh meje in ki ga bodo razvila tudi lokalna podjetja.
Projektni partner BORG v Avstriji bo dve leti ponujal možnost izobraževanja za dijake iz Slovenije in Avstrije, prenos v Slovenijo se pripravlja z izobraževanjem učiteljev (na način train the trainer). To izobraževanje bo koristno ne samo za udeležene dijake, ampak tudi za podjetja, ki na ta način lahko izboljšajo svoj položaj na področju pomanjkanja strokovnih delavcev. Izobrazba, ki lahko vodi do zaposlitve v lokalnem podjetju, je učinkovit ukrep proti odseljevanju mladih s podeželja.
Pet projektnih partnerjev pri izvedbi projekta sledi inovativnemu pristopu: čezmejni vidik, ki zahteva sodelovanje partnerjev iz obeh držav, pomeni v primeru projekta L2P-2020Plus nov pogled na trg dela v programskem območju (partnerji izhajajo iz skupnega čezmejnega trga dela) ter razvoj nove vrste izobraževanja: skupni, medregionalni izobraževalni program.

Prednostna os 3

Prednostna naložba 11b
SC 1: Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne kohezije

Trajanje projekta

1. september 2016 – 31. avgust 2019

vezana ESRR sredstva

668.338,96 EUR

projektni partnerji

Stadtgemeinde Bad Radkersburg (vodilni partner)

Bundes-Oberstufenrealgymnasium Bad Radkerburg

Gimnazija Murska Sobota

Inštitut za ekonomska raziskovanja

Bad Radkersburg Beteiligungs gesellschaft m.b.H.