KaraWAT

Strategija trajnostnega upravljanja vodnih virov v Karavanke UNESCO Globalnem Geoparku

Prednostna os 2

Prednostna naložba 6f
SC 1: Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov

Trajanje projekta

1. september 2020 – 30. april 2022

vezana ESRR sredstva

0 EUR

projektni partnerji

Geološki zavod Slovenije (vodilni partner)

EVTZ Geopark Karawanken m.b.H.

Fachhochschule Kärnten – gemeinnützige Privatstiftung