Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Javni razpis

JAVNI RAZPIS in RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Na tej strani je objavljen javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020.

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Prijave, ki bodo prejete do navedenega roka in bodo izpolnjevale vse zahteve bodo predložene v odločitev Odboru za spremljanje na njegovem naslednjem zasedanju. Prvi rok za predložitev vlog je potekel 12. februar 2016. Drugi rok za predložitev vlog se je zaključil 27. julija 2016. Tretji rok za predložitev vlog je bil 14. septembra 2017. Datum zaključka četrtega roka je bil 28. november 2018. 5. rok za predložitev vlog se je zaključil 4. julija 2019. 30. junija 2020 je potekel 6. rok za oddajo projektnih vlog. 7. rok za oddajo projektnih vlog se je zaključil 28. 9. 2020. 

Za splošna vprašanja o javnem razpisu se obrnite na Mojco Muršec (+386 1 400 3167). Za podrobnejše informacije o eMS pa pokličite +386 1 400 3159.

0Weeks0Days0Hours

Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A SI-AT:

Priročnik o izvajanju projektov za upravičence:

Priloge k prijavnici:

Vzorec pogodbe o sofinanciranju iz ESRR:

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenia-Austria:

Za informacijo si lahko pogledate “offline” predlogo prijavnice (ta dokument ni del uradne razpisne dokumentacije). Prosimo upoštevajte, da lahko prijavnico skupaj z vsemi obveznimi prilogami oddate le v sistemu eMS.

Korigendumi javnega razpisa in razpisne dokumentacije

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija uporablja orodje za oceno tveganja ARACHNE.