Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

elektronski sistem spremljanja

eMS je dosegljiv s klikom na spodnjo povezavo:

Logo3

Splošna navodila za delo s sistemom eMS: eMS Manual based on version 3_4.1a

V obdobju 2014-2020 se v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija uporablja elektronski sistem spremljanja (eMS).

V sistemu se izpolnijo in oddajo projektne vloge ter se spremlja izvajanje potrjenih projektov.