Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Javni razpis

Javni razpis za predložitev projektov je bil objavljen 18. decembra 2015. Več informacij vam je na voljo pod: Javni razpis za predložitev projektov.