Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program

Maja 2018 je Evropska komisija predstavila sveženj predlogov uredb, ki urejajo regionalni razvoj in kohezijsko politiko po letu 2020. Na podlagi predlogov uredb, ki še niso sprejete, je Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija aprila 2019 ustanovil Delovno skupino za programiranje (Programming Task Force), katere namen je usmerjanje in spremljanje priprave programskega dokumenta Interreg program Slovenija-Avstrija v obdobju 2021-2027 in zagotavljanje kakovosti in učinkovitosti priprave tega dokumenta ter postopka programiranja. Člane Delovne skupine za programiranje sta obe državi članici imenovali junija 2019, prvič pa so se sestali 2. julija 2019. 

Tudi v programskem obdobju 2021-2027 bo s programom upravljal SVRK kot organ upravljanja in skupni sekretariat v tesnem sodelovanju s predstavniki obeh držav.